Rozmowy
Emil Cioran Aletheia, 2021 Strony / Pages: 374, miekka orpawa ISBN: 978-83-65680-91-4

Opublikowany w roku śmierci francusko-rumuńskiego filozofa Emila Ciorana (1911–1995) tom wywiadów z nim stanowi bardzo szczególną publikację. Na początku lat 70. XX wieku Cioran pisał do znajomego: „Mam sześćdziesiąt lat i nigdy nie występowałem publicznie”. Nie cenił „życia literackiego”, nie przyjmował nagród, a swoje pisarstwo uważał za „terapeutyczne”. Żył paradoksalnie: uznawał życie za bezsensowne, lecz je kochał i cieszył się nim. W późniejszym okresie jednak, w miarę rosnącej sławy, zaczął udzielać wywiadów, czasem nawet rozmowy z nim odbywały się przed zgromadzoną publicznością. Niniejszy zbiór zawiera dwadzieścia takich wywiadów i rozmów z Cioranem z ostatniego ćwierćwiecza jego życia, głównie z lat osiemdziesiątych XX wieku. Mówi on o sobie i swoim stosunku do świata, opowiada o dzieciństwie, młodości i powodach, dla których, osiadłszy na stałe we Francji, w latach 40. porzucił ostatecznie język rumuński i zaczął pisać po francusku. Wiele miejsca w rozmowach zajmują kwestie egzystencjalne: sens (bezsens) życia, a zarazem czerpanie z niego, samobójstwo, religia, Bóg. Wywiady powstały przy różnych okazjach, rozmaici byli rozmówcy i dlatego mamy tu całą gamę tematów, a także zróżnicowaną głębię refleksji. Niektóre wątki powtarzają się, oświetlane zarazem z różnych perspektyw. Dzięki temu czytelnik otrzymuje wielostronny obraz osobowości filozofa poświadczony przez niego samego.
Inne tytuly / Other titles
Ksiega zludzen Emil Cioran Aletheia, 2020 Strony / Pages: 260, miekka oprawa ISBN: 978-83-65680-59-4
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

O niedogodnosci narodzin Emil Cioran Aletheia, 2021 Strony / Pages: 300, miękka oprawa ISBN: 978-83-65680-88-4
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

Dywagacje Emil Cioran Aletheia, 2017 Strony / Pages: 164, miękka oprawa ISBN: 978-83-65680-21-1
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Brewiarz zwyciezonych II Emil Cioran Aletheia, 2016 Strony / Pages: 122, miekka oprawa ISBN: 978-83-65680-02-0
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Brewiarz zwyciezonych Emil Cioran Aletheia, 2016 Strony / Pages: 174, miekka oprawa ISBN: 978-83-65680-01-3
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

O Francji Emil Cioran Aletheia, 2016 Strony / Pages: 114, miekka oprawa ISBN: 978-83-62858-96-3
List price: $19.95(Save 15% off)Online price: $16.96

Na szczytach rozpaczy Emil Cioran Aletheia 2011 Strony / Pages: 266 miekka oprawa ISBN: 978-83-62858-17-0
List price: $24.95(Save 15% off)Online price: $21.21