SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Online price: $ 14.95
Afryka Puzzle ramkowe 72 mapa fizyczna
Demart, 2020
Puzzle z mapą! Po ułożeniu w ramce 72 elementów układanki powstanie mapa egzotycznej Afryki otoczona rysunkami charakterystycznych żyjących tam zwierząt. Jako wzór do układania dołączono dodatkową kolorową mapę. Barwami hipsometrycznymi (takimi jak na mapach w atlasach szkolnych) wyróżniono tereny: depresji, nizin, wyżyn i gór. Cieniowaniem (naśladującym oświetlenie całego kontynentu przez Słońce tworzące cienie) pokreślono zarysy najważniejszych pasm górskich a specjalną kropkowaną linią zaznaczono granice z Europą i Azją oraz pomiędzy oceanami Atlantyckim i Indyjskim. Układanka pomaga w nauce nazw i rozmieszczenia głównych krain geograficznych oraz wielkich pustyń, kotlin oraz krain krajobrazowych (Sahara, Sahel, Sudan – nie państwo, Kotlina Kongo i Kalahari itd.). Na mapie zaznaczono też główne: rzeki, jeziora, kanały i wielkie obszary bagienne. Na pewno rysunki 27 charakterystycznych gatunków zwierząt żyjących w Afryce podnoszą atrakcyjność graficzną puzzli. Może też skłonią dzieci do poszukania informacji w jakich częściach kontynentu mieszkają? Na pewno natomiast, dzięki wielokrotnemu układaniu tej mapy dziecko może zapamiętać lub odnaleźć: kształt kontynentu, nazwy oblewających Afrykę mórz i oceanów, wielkie pustynie i inne wielkie jednostki geograficzne. Układanie tych puzzli to znakomita zabawa i zachęta do poznawania odległych lądów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym!