SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Online price: $ 4.50
Gazeta Warszawska Zakazana Historia
NR 7, LIPIEC-SIERPIEN 2020
Pierwsza warszawska gazeta ukazująca się regularnie przez długi okres. Założona po kasacie zakonu jezuitów w 1774 r., pierwotnie pod tytułem „Wiadomości Warszawskie”, była pierwszym ukazującym się regularnie dziennikiem