SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Online price: $ 6.95
NOWA FANTASTYKA
NR 9, 2020
Nowa Fantastyka - literacki miesięcznik z ambicjami i barwny magazyn plastyki, filmu, nauki, cyberkultury. Dwudziesty piąty rok na rynku. Redakcja lansuje gatunek jako nowoczesną literaturę zajętą przesz- łością, teraźniejszością i przyszłością, nauką, cywilizacją, polityką, religią. Aktualna publicystyka kulturalna, recenzje książek, filmów, gier komputerowych, DVD.

Fantastyczna literatura polska i zagraniczna. Komiksy, prace graficzne artystów polskich i zagranicznych. Wywiady z ludźmi kultury. Konkursy literackie. www.fantastyka.pl