SEARCH
Phone orders. Call: 773.282.4222
Browse
Emerytura polska i amerykanska
Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2021 Strony / Pages: 200 +, miękka oprawa ISBN: unknown
Online price: $34.95
Pracowałeś kiedyś w Polsce albo twój małżonek? Może ci się należeć emerytura lub renta od ZUS albo KRUS

"Emerytura polska i amerykańska ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym"

Najnowsza książka Elżbiety Baumgartner wyjaśnia polskie i amerykańskie emerytury i renty, jak wpływają na siebie na-wzajem, ich opodatkowanie, obowiązki raportowe emeryta, konsekwencje pracy, transfer świadczeń za granicę, składanie wniosków, adresy, formularze itp. Duży format, ponad 230 stronic. Rok wydania 2011.

Spis Tresci: 1. Wstęp
2. Zakres i meandry Umowy
2.1. Co wnosi Ustawa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA 2.2. Jakich świadczeń dotyczy Umowa 2.3. Kogo dotyczą postanowienia Umowy 2.4. O czym Umowa milczy 2.5. Co nie stanowi łączenia emerytur 2.6. Gdzie uzyskać informacje na temat stosowania Umowy w Polsce 2.7. Gdzie uzyskać informacje od strony amerykańskiej

3. Amerykański system ubezpieczenia społecznego Social Security
3.1. Co zapewnia ubezpieczenie społeczne Social Security 3.2. Twoja emerytura Social Security 3.3. Renty dla wdów/wdowców i sierot 3.4. Renty dla członków rodziny 3.5. Renty z tytułu niezdolności do pracy 3.6. Społeczne ubezpieczenie zdrowotne Medicare 3.7. Czy trzeba zgłaszać w Polsce świadczenia Social Security?

4. Polski system ubezpieczenia społecznego ZUS
4.1. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 4.2. Stary system emerytalny 4.3. Jak obliczyć polską emeryturę w starym systemie 4.4. Nowy system emerytalny 4.5. Kapitał początkowy dla osób, które pracowały w Polsce i w USA 4.6. Renty z tytułu niezdolności do pracy 39 4.7. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce 4.8. Polskie ubezpieczenie zdrowotne emeryta 4.9. Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

5. Prywatne plany emerytalne w USA
5.1. Social Security ani ZUS nie są zabezpieczeniem na starość 5.2. Emerytury zakładowe w USA: pension plans 5.3. Indywidualne programy emerytalne w USA 5.4. Jak prywatne programy emerytalne wpływają na Social Security

6. Jak ustala się emerytury i renty w świetle postanowień Umowy
6.1. Dwie emerytury/renty z tytułu pracy 6.2. Jak liczone są „okresy ubezpieczenia” w Polsce i w Stanach 6.3. Kiedy okresy ubezpieczenia są sumowane 6.4. Kiedy okresy ubezpieczenia nie są sumowane 6.5. Jak liczona jest łączona emerytura lub renta 6.6. Przeliczenie emerytury wyliczonej przed 1 marca 2009 roku 6.7. Nowa polska emerytura inaczej 6.8. Minimalny okres ubezpieczenia 6.9. Czy polska i amerykańska emerytura będą w pełnej wysokości?

7. Łączenie emerytury/renty ZUS z Social Security na mocy Umowy
7.1. Polska emerytura obliczona w dwóch wariantach 7.2. Łączone renty z tytułu niezdolności do pracy 7.3. Dopłata do najniższej łączonej emerytury/renty w Polsce 7.4. Emerytury mieszane za okresy ubezpieczenia w Polsce i USA 7.5. Gdy za mało okresów ubezpieczenia 7.6. Łączenie na potrzeby rent rodzinnych

8. Łączenie Social Security z ZUS czy KRUS
8.1. Kto kwalifikuje się do emerytury Social Security 8.2. Zasady obliczania łączonej emerytury Social Security 8.3. Łączona Social Security a ubezpieczenie zdrowotne Medicare 8.4. Łączona emerytura a WEP 8.5. Gdy dorabiasz w USA pobierając łączoną emeryturę 8.6. Podsumowanie: czym się różni łączone Social Security od pełnego

9. Łączone polskie renty dla rodzin w Stanach
9.1. Kiedy należy się renta rodzinna z Polski 9.2. Łączona renta: gdy zmarłemu brakuje okresów pracy 9.3. Jak wdowa ubiega się o polską rentę 9.4. Jak ubiegać się o polską rentę dla dzieci 9.5. Renta dla rodziców 9.6. Jak liczona jest wysokość polskiej renty rodzinnej 9.7. Zasiłek pogrzebowy z Polski

10. Co jeszcze wprowadziła Umowa
10.1. Amerykańskie renty dla rodzin w Polsce 10.2. Polskie renty rodzinne do Stanów 10.3. Ubezpieczenie pracowników w delegacji 10.4. Ubezpieczenie samozatrudnionych 10.5. Jeden wniosek o łączone świadczenia po polsku 10.6. „Zrównanie zdarzeń i okoliczności” 10.7. Wymiana informacji

11. Skutki pobierania polskiej emerytury/renty w Stanach
11.1. Windfall Elimination Provision 11.2. Czy musisz się przyznać do pobierania polskiej emerytury? 11.3. Konsekwencje podatkowe 11.4. Składki Amerykanina na polskie ubezpieczenie zdrowotne NFZ 11.5. Obowiązki emerytów i rencistów wobec ZUS 11.6. Czy polska emerytura/renta wpływa na SSI 11.7. Czy odbierać ZUS w Stanach czy zostawić w Polsce?

12. Konsekwencje wyjazdu odbiorcy Social Security do Polski
12.1. Skutki opuszczenia Stanów 12.2. Nieobywatel traci jedną czwartą Social Security 12.3. Konsekwencje podatkowe 12.4. Amerykańskie i polskie ubezpieczenia zdrowotne 12.5. Jak Social Security śledzi cię za granicą 12.6. Kiedy możesz stracić Social Security 12.7. Jak słać emeryturę Social Security do Polski

13. Co Umowa wnosi dla osób, które pracowały w USA nielegalnie
13.1. Czy nielegalny dostanie emeryturę Social Security? 13.2. Czy nielegalny może łączyć okresy pracy i gdzie? 13.3. Gdy pracowałeś na kartę SS „Not Valid for Employment” 13.4. Czy rodzina nielegalnego kwalifikuje się do jakichś świadczeń? 13.5. Wpływ nielegalnych okresów pracy w USA na podstawę wymiaru emerytury w Polsce 13.6. Gdy SSA odsyła nielegalnego z kwitkiem

14. Dwie emerytury/renty i podatki w Stanach
14.1. Kto jest rezydentem podatkowym w Stanach 14.2. Jak rozliczamy w Stanach polską emeryturę 14.3. Podatki dochodowe emeryta 14.4. Opodatkowanie emerytury Social Security przy wyższych zarobkach 14.5. Jak w Stanach unikamy podwójnego opodatkowania

15. Dwie emerytury/renty i podatki w Polsce
15.1. Czy jesteś rezydentem podatkowym w Polsce? 15.2. Jak rozliczane są polskie podatki emeryta mieszkającego w Stanach 15.3. Jak rozliczane są polskie podatki emeryta mieszkającego w Polsce 15.4. Jak unikamy podwójnego opodatkowania w Polsce 15.5. Jak zrekompensować amerykański 25.5-procentowy podatek 15.6. Emerytura zagraniczna: ustalenie dochodu do opodatkowania 15.7. Jak składać polskie zeznanie

16. Inne kwestie dotyczące emerytur
16.1. Social Security a praca w Stanach 16.2. Social Security a praca w Polsce 16.3. Kontunuacja pracy a polska 16.4. Wpływ pracy na polską emerytuę albo rentę 16.5. Czy komornik może ci zająć emeryturę w Polsce? 16.6. Czy komornik może ci zająć emeryturę w Stanach?

17. Jak udokumentować polskie okresy zatrudnienia i wynagrodzenia
17.1. Czego szukamy? 17.2. Jakie dokumenty potwierdzają okresy zatrudnienia 17.3. Jak udokumentować wysokość wynagrodzeń 17.4. Gdy nie możesz udokumentować wynagrodzenia 17.5. Od czego zacząć poszukiwania dokumentacji osobowej i płacowej? 17.6. Gdzie uzyskać informacje o dokumentach osobowych i płacowych?

18. Składanie wniosków po obydwu stronach Atlantyku
18.1. Gdzie zgłosić wniosek o emeryturę 18.2. Zgłoszenie wniosku do SSA o pełną emeryturę/rentę amerykańską 18.3. Zgłoszenie wniosku do ZUS o pełną emeryturę/rentę polską 18.4. Kiedy łączymy, a kiedy nie 18.5. Zgłoszenie do SSA wniosku o łączone świadczenia dla osób w USA 18.6. Zgłoszenie do ZUS wniosku o łączone świadczenia dla osób w Polsce 18.7. Wypłata emerytur i rent z ZUS i ich transfer do USA 18.8. Odwołania i terminy 18.9. Gdy w Urzędzie SSA nie wiedzą o polsko-amerykańskiej umowie

19. Załącznik: Książki Poradnika "Sukces"
19.1. Książki w języku polskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej 19.2. Książki dostępne tylko w wersji tradycyjnej 19.3. Materiały pomocnicze do kursów 19.4. Książki wydane w wersji elektronicznej (e-książki) 19.5. Książki w języku angielskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej 19.6. Książki w języku angielskim wydane w wersji elektronicznej (e-książki)

20. Treść umowy w języku angielskim
20.1. PART I: GENERAL PROVISIONS 20.2. PART II: Provisions Concerning Applicable Laws 20.3. PART III: PROVISIONS ON BENEFITS 20.4. PART IV: MISCELLANEOUS PROVISIONS 20.5. PART V: TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

21. Treść Umowy w języku polskim
21.1. CZĘŚĆ I: Postanowienia ogólne 21.2. CZĘŚĆ II: Postanowienia dotyczące stosowanych przepisów prawa 21.3. CZĘŚĆ III: Postanowienia dotyczące świadczeń 21.4. CZĘŚĆ IV: Postanowienia różne 21.5. CZĘŚĆ V: Postanowienia przejściowe i końcowe

22. Porozumienie administracyjne w sprawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym
22.1. ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne 22.2. ROZDZIAŁ II: Postanowienia dotyczące ubezpieczenia 22.3. ROZDZIAŁ III: Postanowienia dotyczące świadczeń 22.4. ROZDZIAŁ IV: Postanowienia różne

23. Ważne wnioski emerytalne
23.1. Wniosek o emeryturę ZUS 23.2. Wniosek o łączoną emeryturę/rentę w USA 23.3. Formularz ZUS dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych 23.4. Wniosek o łączoną polską rentę rodzinną w USA 23.5. Kwestionariusz do wyjawienia polskiej emerytury 23.6. Wniosek o przelewanie świadczeń Social Security do Polski 23.7. Zaświadczenie o ubezpieczeniu
Promocja Tygodnia / Sale of the Week
Perska czulosc Laila Shukri PRÓSZYŃSKI I S-KA, 2023 Strony / Pages: 512, miękka oprawa ISBN: 978-83-8352-010-0
* Sale of the Week *
List price: $24.95(Save 20% off)Online price: $19.96
Z pierwszej pilki Remigiusz Mroz FILIA, 2022 Strony / Pages: 656, miękka oprawa ISBN: 978-83-8280-289-4
* Sale of the Week *
List price: $29.95(Save 20% off)Online price: $23.96
Siedem smierci Evelyn Hardcastle Stuart Turton Wydawnictwo Albatros, 2023 Strony / Pages: 510, miekka oprawa ISBN: 978-83-8125-576-9
* Sale of the Week *
List price: $25.95(Save 20% off)Online price: $20.76
Inne tytuly / Other titles
Podrecznik ochrony majatkowej Elzbieta Baumgartner Poradnik Sukces, 2018 Strony / Pages: 188, miękka oprawa ISBN: unknown
Online price: $49.95
Ochrona zdrowia w USA - wydanie nowe poprawione Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2021 Strony / Pages: 178, miękka oprawa ISBN: unknown
List price: $34.95(Save 15% off)Online price: $29.71
Zycie od nowa
Jak uporzadkowac problemy w urzedach
Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2012 Strony / Pages: 156, miękka oprawa ISBN: unknown
Online price: $34.95
WEP Jak walczyc z redukcja Social Security dla Polakow Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2014 Strony / Pages: 112 +, miękka oprawa ISBN: unknown
Online price: $29.95
Planowanie spadkowe w USA Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2019 Strony / Pages: 232, miękka oprawa, bindowana spiralnie. ISBN: unknown
Online price: $49.95
OBYWATELSTWO Z PRZESZKODAMI Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2021 Strony / Pages: 173, miękka oprawa ISBN: 1-11-1111-1
Online price: $34.95
EMERYTURA REEMIGRANTA W POLSCE Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2021 Strony / Pages: 120, oprawa miękka ISBN: 0-9770453-4-X
Online price: $34.95
POWROT DO POLSKI CZYLI FINANSOWE I PRAWNE DYLEMATY REEMIGRANTOW I OBYWATELI SWIATA Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2022 Strony / Pages: 140, oprawa miękka ISBN: 0-9633932-4-1
Online price: $34.95
JAK KUPIC DOM MADRZE I NIE PRZEPLACAC Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress Services, 2004 Strony / Pages: 154, miekka oprawa ISBN: 0-9633932-9-4
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46
OTWIERAM BIZNES Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress, 2015 Strony / Pages: 145, soft cover ISBN: unknown
Online price: $29.95
PODATKI I KSIEGOWOSC MALEGO BIZNESU Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress Services, 2004 Strony / Pages: 179, miękka oprawa ISBN: unknown
Online price: $49.95
JAK OSZCZEDZAC NA PODATKACH - NOWE WYDANIE Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo POLPRESS SERVICES, 2023 Strony / Pages: 128, miekka oprawa ISBN: 0128
Online price: $29.95
JAK CHOWAC PIENIADZE PRZED FISKUSEM Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo POLPRESS SERVICES Strony / Pages: Strony: 202, miekka oprawa ISBN: 012
Online price: $49.95
ZYCIE BEZ SLUBU Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo POLPRESS SERVICES, 2001 Strony / Pages: 93, miekka oprawa ISBN: unknown
Online price: $24.95
UBEZPIECZENIE SPOLECZNE SOCIAL SECURITY Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo POLPRESS SERVICES, 2016 Strony / Pages: 83, miekka oprawa ISBN: 0-9770453-4-X
Online price: $34.95
PRACA W AMERYCE Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo POLPRESS SERVICES Strony / Pages: 97, miekka oprawa ISBN: 00001
Online price: $19.95
JAK ULATWIC DZIECKU ZYCIOWY START Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo PORADNIK „SUKCES” Strony / Pages: 85, miekka oprawa ISBN:
Online price: $24.95
AMERYKANSKIE EMERYTURY Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo: Polpress Services, 2020 Strony / Pages: 107, miekka oprawa ISBN: 0-9770453-3-1
Online price: $34.95
JAK INWESTOWAC W FUNDUSZE POWIERNICZE Elzbieta Baumgartner Wydawnictwo Polpress Services, 1999 Strony / Pages: 140, miękka oprawa ISBN: unknown
Online price: $24.95