Kobiecy swiat w czasach Augusta II
Bozena Popiolek Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Strony / Pages: 452, miekka oprawa ISBN: 978-83-8084-114-7

Praca ukazuje zderzenie się dwóch mentalności: sarmackiej i tej nazwanej przez Autorkę światową. Czytelnik może lepiej zrozumieć, jak myślały kobiety baroku, poznać ich relacje ze światem. Ukazano kobiecą codzienność, rozmaite troski i radości. Uwidoczniona została głęboka religijność kobiet tej epoki, zderzona z przywiązaniem do ziemskich wartości i pragnień.