Reset
Bartlomiej Basiura Videograf II, 2018 Strony / Pages: 400, miękka oprawa ISBN: 978-83-7835-499-4
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Misterna intryga zapoczątkowana w powieści Waga zatacza coraz szersze kręgi. Po oddaniu się w ręce policji do aresztu na Montelupich w Krakowie trafia Tomasz Ryglewicz. To posunięcie stanowi część nakreślonego z Antonem Danielewiczem planu, wynik transakcji wymiennej, gdzie stawką jest ludzkie życie oraz wolność. Gdy do gry wchodzi polityka, a granica pomiędzy tym, co słuszne a niegodziwe, zanika, rozwiązaniem staje się reset systemu oraz zaprowadzenie porządku za murami tajnej organizacji Insight, czego podejmuje się doradca premiera, Tadeusz Markiewicz. W tej rozgrywce dwóch reżyserów próbuje się odnaleźć Miłosz Goczałka, technik kryminalistyki, który wraca do łask na komendzie. Jego obsesja staje się pułapką, przed którą już nie ma odwrotu.
Promocja Tygodnia / Sale of the Week

Inne tytuly / Other titles
Hipnoza Bartlomiej Basiura Azymut, 2015 Strony / Pages: 307, miekka oprawa ISBN: 9788394059262
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51