Staroslowianski masaz brzucha Terapia wisceralna
Wladyslaw Batkiewicz KOS , 2016 Strony / Pages: 290, miękka oprawa ISBN: 978-83-7649-107-3
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

Starosłowiański Masaż Brzucha (SMB), inaczej „terapia wisceralna”, jest wielowiekowym dziedzictwem ludów słowiańskich. Obecnie posługują się nim lekarze wielu specjalności oraz fizjoterapeuci, masażyści, a także zwykli ludzie.
Istotą SMB jest rozluźnianie narządów wewnętrznych pod wpływem ucisków, co przynosi następujące korzyści:

aktywuje naturalny proces samoleczenia,
oczyszcza układ trawienny,
usprawnia pracę narządów wewnętrznych,
niweluje napięcia, przykurcze i zastoje,
usuwa niestrawności i zatwardzenia,
odtruwa organizm.
Starosłowiański Masaż Brzucha to technika bardzo skuteczna. Przynosi nieoceniony pożytek zarówno w profilaktyce zdrowotnej, jak i w wielu dolegliwościach. Po zgłębieniu wiedzy teoretycznej i praktycznej – możliwa do samodzielnego stosowania w warunkach domowych.
Autor, po zastosowaniu SMB, doświadczył zdecydowanej poprawy zdrowia. Rozpowszechnianie tej wiedzy dla dobra innych stało się jego wielką pasją.
Promocja Tygodnia / Sale of the Week