Pieniadz a bilans płatniczy
Krzysztof Kalicki PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), 1998 Strony / Pages: 270, miękka oprawa ISBN: 83-208-1138-4
List price: $6.95(Save 50% off)Online price: $3.48

Jest to jedna z pierwszych na polskim rynku książek omawiających ważny, choć w Polsce często jeszcze niedoceniany, problem oddziaływania przepływów finansowych na kształtowanie się bilansu płatniczego w małej gospodarce, w systemie kursu stałego. Książka zawiera prezentację najistotniejszych teorii z tego zakresu m.in. teorie monetarne, teorię realnych cykli gospodarczych, teorię fiskalną. Określenie i prezentacja związków między przepływami finansowymi w gospodarce a równowagą zewnętrzną ma duże znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.