Milczace wspol czucie Odnajdywanie Boga w kontemplacji
Richard Rohr Charaktery Sp z 2016 Strony / Pages: 104, miekka oprawa ISBN: 9788364721687
List price: $19.95(Save 15% off)Online price: $16.96

Cisza kontemplacji jest zapoznaną, ale i stopniowo przywracaną kulturze Zachodu tradycją oraz istotnym składnikiem życia duchowego, prowadzącym do nowego i głębszego kontaktu z tym, co istnieje, do pełnego przeżywania każdej chwili, do przemiany naszej świadomości, do sedna modlitwy, do doświadczenia obecności Boga. Rozważania Richarda Rohra są pochwałą kontemplacyjnej ciszy, otwierającej wnętrze człowieka nie tylko na głębsze wymiary rzeczywistości, ale i pozwalającej w nowej perspektywie spojrzeć na otaczający nas świat, uporządkować nasze wartości i postawy. Taka cisza staje się wręcz podstawą całej rzeczywistości, pozwala objąć i przezwyciężyć istniejące w świecie i w człowieku podziały, dychotomie i dualizmy, prowadzić do dialogu i znalezienia wspólnej płaszczyzny z tym, co odmienne: społecznie, politycznie czy religijnie. Pomilczmy, aby usłyszeć. Pomilczmy, by wymówić siebie.
Promocja Tygodnia / Sale of the Week

Inne tytuly / Other titles
Spadac w gore Duchowosc na obie polowy zycia Richard Rohr WAM 2016 Strony / Pages: 228, miekka oprawa ISBN: 978-83-277-1263-9
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Nagie teraz
Widziec tak jak widza mistycy
Richard Rohr Charaktery, 2014 Strony / Pages: 192, miekka oprawa ISBN: 978-83-64721-03-8
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Oddychajac pod woda
Dziennik Lektury
Richard Rohr Charaktery, 2015 Strony / Pages: 160, miękka oprawa ISBN: 978-83-64721-32-8
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Siewca milosci
Wlasna droga Franciszka z Asyzu
Richard Rohr Charaktery, 2015 Strony / Pages: 288, miękka oprawa ISBN: 978-83-64721-13-7
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

Prostota Sztuka odpuszczania Richard Rohr Charaktery, 2015 Strony / Pages: 184, miekka oprawa ISBN: 978-83-64721-07-6
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51

Rzeczy ukryte O duchowosci Pisma Richard Rohr WAM, 2015 Strony / Pages: 316, miekka oprawa ISBN: 978-83-277-0159-6
List price: $24.95(Save 15% off)Online price: $21.21

Tak ale
Medytacje codzienne
Richard Rohr Wydawnictwo M, 2014 Strony / Pages: 460, miekka oprawa ISBN: 978-83-7595-801-0
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46