Gra w inteligencje
Anna Tatarkiewicz Łuk, Strony / Pages: 220, miękka oprawa ISBN: 83-85183-78-7
List price: $12.95(Save 75% off)Online price: $3.24

Anna Tatarkiewicz urodziła się w 1921 r., pochodzi z byłych Kresów Południowo-Wschodnich (spod Zaleszczyk). Romanistka, tłumaczka literatury francuskiej, publicystka tygodnika „Forum”. Pierwszy rok okupacji niemieckiej spędziła we Lwowie, gdzie pracowała jako salowa w szpitalu, który został zorganizowany przez Niemców w budynku lwowskiej szkoły Sacré Coeur. Do wiosny 1944 r. mieszkała na wsi, pod Skałatem. W 1944 r. została zmobilizowana do Armii Polskiej, formowanej na terenie ZSRR. Tatarkiewicz przydzielono do prasy wojskowej. W 1946 r. wyjechała na stypendium do Francji. Tam poznała późniejszego męża, Krzysztofa Tatarkiewicza. W 1968 r. wystąpiła publicznie na forum Związku Literatów ze stanowczym sprzeciwem wobec żenującej awantury antysemickiej