Wyblagane prezenty
Jerzy Gorzanski Czytelnik Strony / Pages: 205, miękka oprawa ISBN: 83-07-02821-3
List price: $8.95(Save 75% off)Online price: $2.24

W tekstach pomniejszych w Wybłaganych prezentach piszę, najogólniej rzecz biorą, o losie literackim, a więc po trosze magicznym. Te zapisy i zapiski, gatunkowo niejednorodne, mają na celu ukazanie tego wszystkiego, co przez prawie pięćdziesiąt lat miało wpływ na moją wrażliwość poetycką czy-innymi słowy-wystawiało tę wrażliwość na ciężką próbę. nie zakreślam wyraźnych granic. W tym wszystkim mieszczą się zarówno ludzie już zmarli, którym wiele zawdzięczam, jak też żywi, którym z różnych względów moja wdzięczność się należy. Także ci, którzy na tę moją wdzięczność nie zasługują. Opisy faktów i zdarzeń, rzeczywistych i niekiedy zmyślonych. Wspomnienia z paryskiego dzieciństwa, wczesnej młodości, z lat poetyckiego dojrzewania...-fragment rozdziału Pegaz dźwignięty z popiołów